Warszawa, Polska, 2023-10-02

XV Polski Kongres ITS

Wydarzenia NeuroCar

W dniach 9-10 października 2023 r. w Warszawie odbędzie się 15-sta edycja Polskiego Kongresu Inteligentnych Systemów Transportowych – największej krajowej imprezy branżowej poświęconej systemom transportowym. Wydarzenie to, organizowane przez stowarzyszenie ITS Polska, skupia zarówno producentów i dostawców systemów ITS jak i odbiorców – administrację centralną czy też jednostki samorządowe.

© Źrodło: ITS Polska, https://pkits.pl

Neurosoft jest pionierem w wykorzystaniu sztucznej inteligencji do tworzenia zautomatyzowanych systemów ITS w zakresie zarządzania ruchem, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz smartcity. Produkty linii NeuroCar wdrażane są w Polsce i na całym świecie od blisko 20 lat. Do unikatowych rozwiązań Neurosoftu należy np. technologia wizyjnej identyfikacji pojazdów ANPR/MMR wykorzystywana w tysiącach urządzeń działających w Polsce.

Kongres ITS to prestiżowe wydarzenie, na którym prezetnowane będą najnowsze osiągnięcia i technologie z linii produktowej NeuroCar. Drugiego dnia kongresu zaplanowano sesję dyskusyjną pt. “Sztuczna inteligencja i chmura cyfrowa”, której moderatorem będzie Prezes Zarządu Neurosoft, Janusz Wrobel.

Neurosoft serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia naszego stoiska podczas XV Polskiego Kongresu ITS. Kongres obywa się w hotelu Mercure Warszawa Centrum, ul. Złota 48/54 w Warszawie.