Umm al-Kajwajn, ZAE, 2024-05-17

Pierwsza stacja WIM w ZEA

Projekty NeuroCar

Na początku maja bieżącego roku uruchomiono pierwszą stację NeuroCar do ważenia pojazdów w ruchu typu HS-WIM na drodze E311, na terenie emiratu Umm al-Kajwajn. Jest to pierwsze z urządzeń instalowanych przez firmę Site Technology w ramach projektu monitorowania ruchu pojazdów ciężarowych, realizowanego na zlecenie Ministerstwa Energii i Infrastruktury Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Zainstalowana stacja pomiarowa HS-WIM waży i mierzy każdy przejeżdżający pojazd oraz identyfikuje go poprzez rozpoznanie kraju pochodzenia, emiratu, typu pojazdu oraz numeru rejestracyjnego. Następnie sprawdzane jest, czy pojazd spełnia wymogi dotyczące limitów masy całkowitej oraz nacisków osi, a także limitów dotyczących wymiarów (długości, szerokości i wysokości). Ponadto weryfikowane są posiadane uprawnienia do wykonywania przewozu towarów (rejestracja w bazie MLS).

Wszystkie dane pomiarowe są agregowane w urządzeniu pomiarowym, a następnie natychmiast przesyłane do Centrum Sterowania Ruchem MOEI. Przekazane dane zawierają nie tylko informacje o naruszeniach, ale także zdjęcia wykonane z przodu, z tyłu oraz z boku pojazdu. W danych pomiarowych dostępna jest również sylwetka 3D pojazdu z podanymi wymiarami.

W ramach projektu przewidziane jest zainstalowanie kolejnych 16 punktów pomiarowych na terenie emiratów Umm al-Kajwajn, Szardża i Fudżajra.