Wrocław, 2024-02-19

Konferencja Projektów Zespołowych 2024

Edukacja NeuroSoft

W dniu 19 lutego br rozpoczęło się wybory tematów w ramach “Konferencji Projektów Zespołowych” organizowanej na Politechnice Wrocławskiej. Wydarzenie jest elementem procesu edukacyjnego przygotowanym dla studentów III roku Wydziałów WIT oraz WEFiM. Tematy projektów zgłoszone zostały przez wrocławskie firmy – firmy uczestniczą także w ich realizacji. Zakończeniem przedsięwzięcia jest konferencja, na której studenci publicznie prezentują swoje osiągnięcia.

Pierwszy raz wydarzenie tego typu odbyło się w 2013 roku, a Neurosoft był jedną z firm inicjujących to przedsięwzięcie. Z roku na rok przybywało firm – uczestników, a Konferencja została na stałe wpisana w harmonogram studiów I stopnia. W ubiegłym roku do finału zgłoszono w sumie 24 prace, z których wyróżniono trzy projekty.

W tym roku Neurosoft przygotował dwa projekty:

  • LexChat – “doradca prawny w oparciu LLM” – zadanie polega na stworzeniu prototypu systemu odpowiadającego na pytania z zakresu polskiego prawa (wykorzystanie korpusu danych opracowywanych przez NeuroLex – przepisy prawa + orzeczenia sądów powszechnych), który wykorzystuje technologię LLM. Przewiduje się zastosowanie różnych modeli LLM: GPT4 ew. Llama.

  • GeoPlan – “system planowania geoprzestrzennego dla roju dronów” – zadanie polega na opracowaniu edytora do interaktywnego wprowadzania danych o geolokalizacji różnych obiektów (na mapie), które obsługują system złożony z roju dronów realizujących określoną misję. Edytor powinien pozwalać na wprowadzania elementów infrastruktury (np. aktywne stacje naziemne, lądowiska, etc.) ale także obszary wyłączone z operacji. Odrębnym podzadaniem jest także moduł planowania lotu (na mapie).

Realizacja projektów rozpoczyna się od 28 lutego br. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie Konferencji, pod adresem: https://kpz.pwr.edu.pl.