Warszawa, 2024-02-29

Analiza danych parlamentarnych

Wydarzenia NeuroLex

W ostatnim dniu lutego br odbyły się warsztaty podsumowujące konkurs na analizę danych parlamentarnych z wykorzystaniem nowoczesnych technik przetwarzania języka naturalnego (NLP), w tym modeli LLM. Impreza zorganizowana była przez Instytut Podstaw Informatyki PAN w ramach konsorcjum CLARIN-PL. Dzięki uprzejmości Kancelarii Sejmu warsztaty odbyły się na terenie Sejmu RP, w budynku GI.

Celem konkursu, zorganizowanego przez IPI PAN, było opracowanie oryginalnej analizy (jedno- lub wielojęzycznej, z obowiązkowym udziałem danych polskich) prezentującej ciekawy problem badawczy, w którym głównym źródłem danych był wielojęzyczny korpus ParlaMint – zestaw wystąpień z parlamentów 26 krajów i regionów autonomicznych, zapisany we wspólnym formacie, opatrzony anotacją lingwistyczną.

W konkursie mogli wziąć udział studenci, doktoranci oraz młodzi naukowcy. Kapituła konkursu, w której skład wchodzili naukowcy reprezentujący Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Civitas, Instytut Studiów Politycznych PAN, Uniwersytet SWPS, Instytut Podstaw Informatyki PAN, Uniwersytet Wrocławski oraz Uniwersytet Łodzki, nagrodziła następujące prace:

  • Aplikacja do analizy sentymentu wypowiedzi parlamentarzystów RP – I miejsce (Bartłomiej Klimowski),
  • Analiza dynamiki emocji w debatach parlamentarnych o wojnie w Ukrainie – II miejsce (Ewelina Gajewska, Konrad Kilian),
  • Język wrażliwy na płeć w polskim parlamencie: badanie korpusowe debat parlamentarnych w korpusie ParaMint – III miejsce (Aleksandra Tomaszewska, Anna Jamka).

Więcej na temat konkursu można znaleźć pod adresem: https://clarin.biz/news/konkurs-vol.5-parlamint