Żary, Polska, 2024-05-20

Podwyższone bezpieczeństwo w SWISS KRONO

Projekty NeuroSpace

Pod koniec maja zakończył się kolejny etap wdrożenia systemu wspomagającego bezpieczeństwo na terenie fabryki SWISS KRONO w Żarach. W ramach tego etapu poszerzono obszar monitorowania, znacząco zwiększono liczbę znaków ostrzegawczych oraz zamontowano lokalizatory na wszystkich krytycznych pojazdach. Wprowadzono również istotną modyfikację w zakresie komunikacji między elementami systemu, polegającą na wdrożeniu bezprzewodowej komunikacji WLAN w zamkniętym APN-ie.

Podstawową funkcją systemu jest bieżące monitorowanie dokładnej pozycji wszystkich krytycznych pojazdów (ładowarek) na terenie zakładu oraz aktywowanie powiadomień – znaków ostrzegawczych – w momencie, gdy jeden z pojazdów wjeżdża w strefę potencjalnej kolizji z pieszymi. W najbardziej niebezpiecznej części zakładu zdefiniowano 9 stref niebezpiecznych, dla których generowane są ostrzeżenia. Ostrzeżenia wyświetlane są na znakach graficznych lub w postaci specjalnego oznakowania świetlno-dźwiękowego w niebezpiecznych przejściach. Rozwiązanie pracuje pod nadzorem oprogramowania centralnego uruchomionego w wewnętrznej infrastrukturze chmurowej SWISS KRONO, która połączona jest z urządzeniami i pojazdami bezprzewodową komunikacją WLAN 4G/5G.

Dzięki zastosowaniu technologii IoT system jest bardzo elastyczny, na przykład w zakresie definiowania stref zagrożenia i parametrów aktywacji powiadomień. Śledzenie pozycji pojazdów realizowane jest w trybie online (z sekundową dokładnością), a precyzja wyznaczania położenia zapewniona jest poprzez wdrożenie lokalizacji GPS z mechanizmem RTK. W implementacji użyto szeregu elementów linii produktowej NeuroSpace stosowanych do zarządzania rojem dronów. W trakcie testów wykazano wysoką niezawodność systemu oraz długoterminową stabilność. Jednocześnie potwierdzono wysoką elastyczność i precyzję w dopasowywaniu parametrów do sytuacji wynikających ze specyfiki terenu.