Warszawa, Polska, 2024-06-14

Konferencja Systemy ITS dla BRD

Wydarzenia NeuroCar

W Warszawie 14-go czerwca br. odbyła się konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie ITS Polska i Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD) na temat roli inteligentnych systemów transportowych we wspomaganiu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wydarzenie zgromadziło ponad 100 ekspertów z sektora biznesowego, organizacji, uczelni i instytutów badawczych.

Zdjęcia © Anna Bąbel, ITS POLSKA

Konferencja poświęcona była zagadnieniom kontroli bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności wykrywaniu pojazdów ponadnormatywnych (przeważonych i przewymiarowanych), wykrywaniu pojazdów poruszających się z nadmierną prędkością oraz pojazdów ignorujących sygnały świetlne. Dyskutowano zarówno kwestie techniczne – możliwości i ograniczenia urządzeń rejestrujących różnego typu – ale także kwestie cyberbezpieczeństwa oraz zagadnienia formalno-prawne w zakresie nakładania kar za ujawnione naruszenia.

Słowo wprowadzające wygłosili Prezes Stowarzyszenia ITS Polska dr inż. Marek Litwin, oraz p.o. Głównego Inspektora Transportu Drogowego – Pan Artur Czapiewski:

„Jesteśmy mocno zainteresowani pozyskiwaniem i rozwijaniem systemów ITS w obrębie naszej infrastruktury. Efektywizując naszą pracę, możemy tego dokonać tylko i wyłącznie poprzez automatyzowanie pewnych procesów, zbieranie danych i ich analizę. Sądzę, że pochylenie się nad całym spektrum otoczenia prawnego pokaże, co należy uzupełnić czy zmienić, aby zwiększyć efektywność naszych działań.”

– mówił Szef ITD.

W dalszej części prezentację wygłosili Pan Marcin Mroczkowski (Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Marcin Mroczkowski. Dyrektor WITD w Bydgoszczy) oraz Pan Damian Wiktorzak (zastępca dyrektora Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym CANARD). Zadania z zakresu metrologii legalnej, realizowane przez Główny Urząd Miar omówił Pan Robert Ziółkowski, a kwestie cyberbezpieczeństwa przedstawił Pan Michał Mosiądz. W drugiej części konferencji zaprezentowano szereg interesujących referatów dotyczących technicznych i metrologicznych aspektów związanych z ujawnianiem naruszeń. Referaty te przygotowali naukowcy reprezentujący wiodące ośrodku naukowe w Polsce: dr hab. inż. Tomasz Kamiński z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, dr hab. inż. Piotr Burnos z Katedry Metrologii AGH w Krakowie, dr hab. inż. Dawid Ryś z Katedry Inżynierii Transportowej Politechniki Gdańskiej, dr hab. inż. Mariusz Kieć z Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu Politechniki Krakowskiej oraz pani Monika Wasilewska z Katedry Akustyki, Multimediów i Przetwarzania Sygnałów Politechniki Wrocławskiej.

W kolejnej części konferencji prezentowane były rozwiązania techniczne firm – liderów technologicznych dostarczajacych rozwiązania BRD: Camea, Idemia, iWIM, Neurosoft, Sprint oraz Vitronic.

Cezary Dołęga, Wiceprezes zarządu Neurosoft, przedstawił prezentację na temat praktycznych zagadnień związanych z kontrolą przejazdu pojazdów na czerwonym świetle. Głównym celem prelekcji było nakreślenie najczęściej występujących problemów: odpowiednie rozmieszczenie detektorów na skrzyżowaniu, wizualna detekcja stanu sygnalizatora przy niekorzystnym oświetleniu i pozyskanie czytelnego wizerunku kierowcy w zdjęciu dowodowym.

Konferencja zakończyła się zainicjowaniem grup roboczych na temat niezbędnych zmian prawnych w kontekście dopuszczenia nowoczesnych technologii stosowanych na terenie państw członków UE do zastosowań w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce oraz niezbędnych zmian prawnych w kontekście szybkiej penalizacji naruszeń.

Więcej informacji na temat konferencji ITS i GITD można znaleźć na stronach organizatorów: