Warszawa, 2023-03-30

LegalTech Forum 2023

Wydarzenia NeuroLex

Dnia 30 marca 2023 roku odbyła się w Warszawie konferencja branżowa “LegalTech Forum 2023” organizowana przez Wydawnictwo C.H. Beck. Celem konferencji było umożliwienie prawnikom wzięcia udziału w dyskusji z praktykami, przedstawicielami firm informatycznych i środowiska akademickiego o trendach rozwojowych w obszarze wykorzystania nowoczesnych technologii w codziennej pracy kancelarii prawnych i działów prawnych firm.

Ciekawym zagadnieniem dyskutowanym w trakcie konferencji była problematyka sztucznej inteligencji. Zagadnienie zostało poruszone już w pierwszym dniu, w ramach przemówienia inauguracyjnego wygłoszonego przez profesora Daniela Martina Katza (Illinois Tech – Chicago Kent College of Law), w którym przedstawił on analizę możliwości zastosowania dużych modeli językowych (LLM – Large Language Models) w praktycznych zadaniach prawniczych. W szczególności omówił on wyniki wykorzystania GPT do rozwiązywania testów w ramach egzaminu adwokackiego (ang. bar examination) pokazując ewolucję wyników w zależności od wersji modelu. Konkluzja zawarta w podsumowaniu prezetnacji profesora Katza była następująca: sztuczna inteligencja, w bardzo niedalekiej przyszłości, będzie niezbędnym narzędziem pracy prawnika w dramatyczny sposób zmieniając sposób wykonywania zawodu.

Inne spojrzenie na zagadnienie sztucznej inteligencji przedstawił profesor Przemysław Polański (ALK, Wydawnictwo C.H.Beck) omawiając “Raport LegalTech 2023“, w którym wskazano m.in. wyniki ankiety przeprowadzonej na grupie 251 prawników – w styczniu 2023 r. Ankieta pokazała, że tylko ok. 5% prawników używa w pracy z narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję. Większość ankietowanych (56%) uważa, że sztuczna inteligencja nie zastąpi prawnika w przypadku niestandardowych spraw.

W ostatnim bloku konferencji omówiono przygotowywaną w UE regulację pt. “Akt o sztucznej inteligencji” wskazując z jednej strony pozytywne aspekty tego typu przepisów ale także zagrożenia takie jak np. zbyt szerokie pojęcie sztucznej inteligencji, które może prowadzić do nadmiernej regulacji.