Warszawa, 2023-10-12

Podsumowanie XV edycji Polskiego Kongresu ITS

Wydarzenia NeuroCar

W dniach 9-10 października 2023 firma Neurosoft uczestniczyła w jubileuszowym, 15-tym Polskim Kongresie Inteligentnych Systemów Transportowych w Warszawie. Kongres ITS jest odpowiedzią na wyzwania rynku technologii teleinformatycznych w transporcie, zmieniających się wobec niego oczekiwań, zarówno technicznych jak i społecznych oraz wyzwań w zakresie jego otoczenia prawnego.

Podczas 15-tej jubileuszowej edycji wzięło udział ponad 240 osób z firm IT, organów rządowych, samorządowych oraz uczelni i instytutów badawczych. Eksperci i praktycy branży ITS oraz przedstawiciela świata akademickiego poruszali zagadnienia związane z najnowocześniejszymi technologiami w transporcie, widzianymi zarówno od strony infrastruktury transportowej, jak i pojazdu. Przez dwa dni kongresu uczestnicy mogli bezpośrednio porozmawiać z firmami na temat prezentowanych produktów i technologii.

Podczas kongresu odwiedzający stoisko Neurosoft mogli zapoznać się z szeroką gamą rozwiązań odpowiadających na pytania branży ITS, w szczególności rozwiązania z linii produktowej NeuroCar. Na żywo prezentowane były nasze systemy rozpoznawania tablic rejestracyjnych (Vehicle Identification) i ważenia pojazdów w ruchu (Weigh-in-Motion), a także rozwiązania z zakresu obsługi parkingów (PARK Spots) i wjazdu do strefy z ograniczonym dostępem (Access Control, Rescricted Area). Goście mogli też osobiście zobaczyć najnowszy produkt NeuroCar – inteligentną Kamerę FLOW 3 do przetwarzania obrazów w zastosowaniach typu edge computing.

Punktem centralnym kongresu była sesja dyskusyjna p.t. „Sztuczna inteligencja i chmura cyfrowa”, której przewodniczył prezes zarządu – Janusz Wrobel. Prezenterzy poruszali tematy wykorzystania technologii AI w podniesieniu efektywności zarządzania ruchem, roli sieci neuronowych w predykcji ruchu drogowego, czy też istotności cyberbezpieczeństwa w systemach ITS. W ramach autorskiego wystąpienia o tematyce “Zastosowań sztucznej inteligencji w inteligentnych systemach transportowych i bezpieczeństwa ruchu drogowego”, prezes Neurosoft poruszył istotne wątki z zakresu przewidywania i zapobiegania wypadkom na podstawie wyuczonych wzorców ruchu, przy pomocy głębokiej sieci neuronowej. Jednocześnie podkreślony został prawny aspekt wykorzystania AI w monitorowaniu i śledzeniu pojazdów.

Serdecznie dziękujemy za możliwość wzięcia udziału w tak ważnym wydarzeniu, jakim był jubileuszowy 15-ty Kongres ITS.